روی خط خبر

  • خبرآنلاین
  • برای بیش از 50 درصد مهندسین حوزه ساختمان سازی فارس کاری وجود ندارد
 درخواست حذف مطلب

منبع: خبرآنلاین
امتیاز: 5 5

خبر "برای بیش از 50 درصد مهندسین حوزه ساختمان سازی فارس کاری وجود ندارد" در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ از منبع خبرآنلاین با موضوع - منتشر گردید.خبر باعنوان "برای بیش از 50 درصد مهندسین حوزه ساختمان سازی فارس کاری وجود ندارد" از سایت فردا آنلاین در حوزه ی اخبار ایران و جهان

برای بیش از 50 درصد مهندسین حوزه ساختمان سازی فارس کاری وجود ندارد

«خبرجنوب» نوشت: هر سال 4 هزار مهندس به مهندسان حوزه راه و ساختمان فارس افزوده میشود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس:

استان ها > فارس - «خبرجنوب» نوشت: هر سال 4 هزار مهندس به مهندسان حوزه راه و ساختمان فارس افزوده میشود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس با اعلام این مطلب گفت: در حال حاضر 34 هزار مهندس عضو این سازمان هستند كه از این تعداد 16 هزار نفر پروانه كار دارند و هر سال 4 هزار عضو جدید به سازمان اضافه میشود.
نامورچی با اشاره به افزایش روزافزون تعداد فارغ التحصیلان رشتههای مهندسی گفت: هر سال تعداد زیادی دانشجو از دانشگاه های مختلف در رشتههای مهندسی فارغ التحصیل میشوند كه با توجه به نداشتن تجربه عملی با ورود به حرفه نمیتوانند موفق عمل كنند. به همین منظور برای آموزش عملی این افراد تفاهم نامهای را به منظور برگزاری دورههای كارآموزی ویژه فارغ التحصیلان با وزارت راه و شهرسازی بستهایم.
وی افزود: با توجه به این كه فارغالتحصیلان رشتههای مهندسی 3 سال پس از اتمام دانشگاه میتوانند وارد این حرفه شوند و این وقفه باعث میشود تا آن ها آن چه را آموخته اند تا حدودی فراموش كنند، ما درصدد اجرای دوره های كارآموزی در طول این مدت هستیم.
نامورچی با اشاره به كاهش ساخت و ساز و تاثیر آن بر كسب و كار مهندسان و نیز تعداد زیاد فارغ التحصیلان این حوزه گفت: در حال حاضر سالانه حدود 3 میلیون متر مربع پروانه ساخت و ساز در شیراز صادر می شود كه به طور میانگین به هر كدام از مهندسین 200 تا 300 متر ساخت و ساز میرسد، با توجه به این موضوع هر سال تنها كمتر از 10 درصد مهندسین ساختمان دارای كار دائمی میشوند و از 50 درصد تنها برای تعدادی كار فراهم می شود و بیش از 50 درصد از مهندسین حوزه ساختمان كاری ندارند.
وی اظهار داشت: معتقدیم كه سازمان نظام مهندسی به عنوان ضربه گیر در این حوزه عمل می كند تا هر كسی كه تقاضای كار دارد را برای مدتی در این سازمان ساماندهی كنیم و با توجه به این حجم كم كار چارهای نداریم جز ارایه خدمات مهندسی در فضای رقابتی تا افراد بر اساس كیفیت كار و نوع خدماتی كه ارایه میكنند فعالیت نمایند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس در خصوص رویكرد این سازمان درباره بافتهای فرسوده به ویژه بافت تاریخی و فرهنگی شهر شیراز گفت: بافتهای فرسوده شیراز به 2 دسته تقسیم میشود؛ دسته اول بافتهای فرسوده عادی هستند و دسته دوم بافت تاریخی و فرهنگی شهر كه هم میتواند فرصت باشد و هم تهدید چرا كه هویت شهر در این بافت نهفته است و با تخریب این بافت پیشینه شهر از بین می رود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر ما میتوانیم با سامان بخشی این بافت و جذب گردشگر به یك درآمد پایدار برای شهر دست یابیم اما مشكل اصلی درخصوص این بافت آن است كه شیراز یك شهر زلزله خیز است و هر آن امكان وقوع یك زمین لرزه بزرگ در آن وجود دارد بنابراین نگهداری این گونه بافتها نیازمند عزم ملی است.
نامورچی با اشاره به اجرای قانون مقررات ملی ساختمان به عنوان یكی از فاكتورهای تاثیرگذار در بالا بردن كیفیت ساخت و ساز گفت: طبق برآوردهای انجام شده عمر مفید یك ساختمان باید بیش از 30 سال باشد اما عوامل مختلفی در این زمینه تاثیر دارد از جمله مصالح استاندارد، كارگران ماهر، كارفرمایان، فروشندگان مصالح ساختمانی و قسمتهای دیگر كه هر كدام از آن ها با مشكل مواجه باشد در كیفیت ساخت و ساز و عمر ساختمانها اثرگذار است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس اضافه كرد: یكی از راهكارهای ما در این زمینه پیگیری و تصویب طرح آموزش و ارتقای آگاهی كارفرمایان نسبت به وظایف و اختیارشان در قبال مقررات ملی ساختمان است و برای تقویت زنجیره ساخت و ساز اقدام بعدی سازمان تلاش در زمینه استفاده از كارگران ماهر در عرصه ساختمان است كه در این ارتباط نیز تا كنون جلساتی با وزارت تعاون، كار و امور اجتماعی، سازمان فنی و حرفه ای و انجمن صنفی كارگران برگزار كرده ایم. همچنین طرحی تهیه و یكم مرداد ماه امسال در شورای فنی استان مطرح شد كه بر اساس آن قرار است با تشكیل كارگروهی ساز و كار اجرایی آن هم فراهم گردد تا از این طریق با استفاده از كارگران ماهر و دارای كارت مهارت یكی دیگر از حلقههای مفقوده حوزه ساخت و ساز تكمیل شود. وی یكی دیگر از حلقههای مفقوده حوزه ساخت و ساز را مصالح ساختمانی استاندارد عنوان كرد و گفت: یكی از اقدامات دیگر ما در چرخه ساخت و ساز كه با همكاری اداره كل استاندارد مدتهاست در حال پیگیری آن هستیم مشاركت در تبیین اولویتهای تدوین استاندارد ملی در حوزه ساخت و ساز، كنترل و كیفیت مصالح و فرآورده های ساختمانی و بهبود روند استانداردسازی آنهاست كه در استحكام بنا و عمر مفید ساختمان و جلوگیری و كاهش خسارت ناشی از حوادث طبیعی نقش بسزایی دارد.
نامورچی گفت: با توجه به این كه صنعت ساختمان سازی بخش عمده ای از سرمایه ملی را دربرمیگیرد از این رو در بیشتر كشورها عمر مفید ساختمان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است كه در ایران پایین بودن عمر مفید ساختمانها یكی از چالشهای مهم صنعت ساخت و ساز است. در این زمینه اصلاح شیوههای ساخت، رعایت اصول ایمنی، انتخاب درست مصالح با كیفیت و مرغوب، استفاده از نیروهای ماهر، تدوین استانداردهای ملی و انجام بازرسیهای دوره ای میتواند بر عمر مفید ساختمان ها تاثیرگذار باشد.
وی با اشاره به ارتباط كیفیت ساخت و ساز با توسعه پایدار افزود: یكی از مباحثی كه در مبحث 19 قانون مقررات ملی ساختمان برآن تاكید شده به حداقل رساندن مصرف انرژی در ساختمانهاست اما در حال حاضر ساختمان سازی در كشور ما منطبق با شرایط اقلیمی و منطقه نیست و عدم توجه به این موضوع و استفاده از یك الگوی ثابت در اقلیمهای متفاوت از جمله دلایل هدر رفت انرژی و ناپایداری ساختمانهاست این در حالی است كه یكی از مفاهیم توسعه پایدار این است كه همزمان با رشد اقتصادی و توسعه صنعتی، مسائل زیست محیطی، كاهش مصرف انرژی و توجه به جنبههای اجتماعی نیز مدنظر قرار گیرد. نامورچی تصریح كرد: اما نكته دیگر در روند توسعه پایدار و ارتقای كیفیت ساخت و ساز استفاده از رویكرد یكپارچه و بازآفرینی شهری محدوده های ناكارآمد است كه باید بدون اخذ تصمیمات شتاب زده با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی، ناپایداری و فقر موجود در این بافت ها را بررسی و با مدیریت شهری مشاركتی و متكی به مردم این مناطق را پویا كرد.
وی در خصوص تاثیر این سازمان در بهبود و حركت به سوی توسعه پایدار گفت: یكی از وظایف ما فرهنگسازی و ایجاد آگاهی درخصوص ایجاد شهر پایدار و آموزش آگاهی عمومی در خصوص وضعیت محیط زیست است در حالی كه میزان مصرف انرژی در ساختمان های ما 4 برابر استاندارد جهانی است و باید به جای افزایش تولید انرژی در زمینه هدایت مصرف انرژی اقدام شود.
نامورچی ادامه داد: برای تحقق اهداف توسعه پایدار شهری باید نگاهی واقع گرایانه داشت و این موضوع باید به صورت عملیاتی در سیاستهای كلان دولت قرار گیرد و برای آن برنامههای كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شود.

46

برچسب ها:

وب سایت فردا آنلاین یک موتور جستجوی تخصصی خبر است. تمامی اخبار بدون دخالت نیروی انسانی توسط نرم افزار جستجوگر، جمع آوری میشود و فردا آنلاین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار روز ایران و جهان در حوزه -، نشر خبر " برای بیش از 50 درصد مهندسین حوزه ساختمان سازی فارس کاری وجود ندارد از منبع خبرآنلاین. "

 

اخبار گوناگون

× ×