روی خط خبر

اخبار در رابطه با "گزارش جولان کرونا در لرستان - ایسنا"

عبارت "گزارش جولان کرونا در لرستان - ایسنا" از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت فردا آنلاین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.جستجوهای انجام شده برای گزارش جولان کرونا در لرستان - ایسنا در فردا آنلاین.

جولان تورهای گردشگری در وضعیت قرمز کرونایی

ایسنا/لرستان مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: شاهد جولان تورهای گردشگری در وضعیت قرمز کرونایی در استان هستیم. سیدامین قاسمی امروز ۲۱ فروردین ماه، اظهار کرد: متأسفانه در پی بی توجهی برخی از تورهای گردشگری نسبت به بحران شیوع ویروس کرونا، شاهد جولان تورهای گردشگری در وضعیت قرمز کرونایی در لرستان هستیم که در همین راستا از ورود چند اتوبوس تور گردشگری به علت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی به مناطق بسطام و تنگ پیازه ممانعت به عمل آمد.وی تصریح کرد: این گردشگران عمدتاً از استان های اصف...

ابتلای ۱۹۵ نفر به کرونا ویروس مثبت جدید و یک فوتی در لرستان

ایسنا/لرستان دبیر ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ابتلای ۱۹۵ نفر به کرونا ویروس مثبت جدید در استان خبر داد. مریم کوشکی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: از ابتدای شیوع بیماری ویروس کرونا تا پایان روز سیزدهم اسفندماه ۲۲۶ هزار و ۶۶۲ نمونه تست ارسالی انجام شده است.وی تصریح کرد: از این تعداد ۲۲۵ هزار و ۲۷۴ نمونه تست جواب داده شده که ۶۸ هزار و ۳۶۴ نمونه تست مثبت بوده است.معاون بهداشتی و دبیر ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد: همچنین از تعداد تست جواب داده شده ...

ابتلای ۱۹۸ نفر به کرونا ویروس مثبت جدید در لرستان

ایسنا/لرستان دبیر ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ابتلای ۱۹۸ نفر به کرونا ویروس مثبت جدید در استان خبر داد. مریم کوشکی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: از ابتدای شیوع بیماری ویروس کرونا تا پایان روز چهاردهم اسفندماه ۲۲۷ هزار و ۴۳۲ نمونه تست ارسالی انجام شده است.وی تصریح کرد: از این تعداد ۲۲۶ هزار و ۴۸۲ نمونه تست جواب داده شده که ۶۸ هزار و ۵۶۲ نمونه تست مثبت بوده است.معاون بهداشتی و دبیر ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد: همچنین از تعداد تست جواب داده شده...

ابتلای ۶۶۵ مورد جدید به کرونا ویروس و سه فوتی در لرستان

ایسنا/لرستان دبیر ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ابتلای۶۶۵ مورد جدید به کرونا ویروس در استان خبر داد. مریم کوشکی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: از ابتدای شیوع بیماری ویروس کرونا تا پایان روز یازدهم فروردین ماه ۲۶۲هزار و ۲ نمونه تست ارسالی انجام شده است.وی تصریح کرد: از این تعداد ۲۵۹ هزار و ۱۲۳ نمونه تست جواب داده شده که ۷۷ هزار و ۸۵ نمونه تست مثبت بوده است.معاون بهداشتی و دبیر ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد: متأسفانه تاکنون بر اثر بیماری کرونا ویرو...

ابتلای ۲۶۳ مورد جدید به کرونا ویروس و دو فوتی در لرستان

ایسنا/لرستان دبیر ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ابتلای ۲۶۳ مورد جدید به کرونا ویروس در استان خبر داد. مریم کوشکی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: از ابتدای شیوع بیماری ویروس کرونا تا پایان روز بیست و پنجم اسفندماه ۲۴۲ هزار و ۵۳۱ نمونه تست ارسالی انجام شده است.وی تصریح کرد: از این تعداد ۲۴۰ هزار و ۸۸۲ نمونه تست جواب داده شده که ۷۰ هزار و ۷۸۴ نمونه تست مثبت بوده است.معاون بهداشتی و دبیر ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد: متأسفانه تاکنون بر اثر بیماری کرو...

ابتلای ۱۹۷ مورد جدید به کرونا ویروس و بدون فوتی در لرستان

ایسنا/لرستان دبیر ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ابتلای ۱۹۷ مورد جدید به کرونا ویروس در استان خبر داد. مریم کوشکی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: از ابتدای شیوع بیماری ویروس کرونا تا پایان روز بیست و ششم اسفندماه ۲۴۳ هزار و ۷۹۵ نمونه تست ارسالی انجام شده است.وی تصریح کرد: از این تعداد ۲۴۲ هزار و ۱۴۵ نمونه تست جواب داده شده که ۷۰ هزار و ۹۸۱ نمونه تست مثبت بوده است.معاون بهداشتی و دبیر ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد: متأسفانه تاکنون بر اثر بیماری کرون...

ابتلای ۲۵۱ مورد جدید به کرونا ویروس و دو فوتی در لرستان

ایسنا/لرستان دبیر ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ابتلای ۲۵۱ مورد جدید به کرونا ویروس در استان خبر داد. مریم کوشکی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: از ابتدای شیوع بیماری ویروس کرونا تا پایان روز بیست وهفتم اسفندماه ۲۴۴ هزار و ۹۸۲ نمونه تست ارسالی انجام شده است.وی تصریح کرد: از این تعداد ۲۴۳ هزار و ۲۱۳ نمونه تست جواب داده شده که ۷۱ هزار و ۲۳۲ نمونه تست مثبت بوده است.معاون بهداشتی و دبیر ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد: متأسفانه تاکنون بر اثر بیماری کرون...

ابتلای ۷۵۴ مورد جدید به کرونا ویروس و چهار فوتی در لرستان

ایسنا/لرستان دبیر ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ابتلای ۷۵۴ مورد جدید به کرونا ویروس در استان خبر داد. مریم کوشکی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: از ابتدای شیوع بیماری ویروس کرونا تا پایان روز دوازدهم فروردین ماه ۲۶۳ هزار و۳۹۰ نمونه تست ارسالی انجام شده است.وی تصریح کرد: از این تعداد ۲۶۰ هزار و ۸۷۴ نمونه تست جواب داده شده که ۷۷ هزار و ۸۳۹ نمونه تست مثبت بوده است.معاون بهداشتی و دبیر ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد: متأسفانه تاکنون بر اثر بیماری کرونا...

ابتلای ۶۴۷ مورد جدید به کرونا ویروس و شش فوتی در لرستان

ایسنا/لرستان دبیر ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ابتلای ۶۴۷ مورد جدید به کرونا ویروس در استان خبر داد. مریم کوشکی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: از ابتدای شیوع بیماری ویروس کرونا تا پایان روز سیزدهم فروردین ماه ۲۶۵ هزار و۲۷۲ نمونه تست ارسالی انجام شده است.وی تصریح کرد: از این تعداد ۲۶۲ هزار و ۲۴۷ نمونه تست جواب داده شده که ۷۸ هزار و ۴۸۶ نمونه تست مثبت بوده است.معاون بهداشتی و دبیر ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد: متأسفانه تاکنون بر اثر بیماری کرونا ...

ابتلای ۲۸۶ مورد جدید به کرونا ویروس در لرستان

ایسنا/لرستان دبیر ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ابتلای ۲۸۶ مورد جدید به کرونا ویروس در استان خبر داد. مریم کوشکی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: از ابتدای شیوع بیماری ویروس کرونا تا پایان روز ششم فروردین ماه ۲۵۳ هزار و ۵۵۰ نمونه تست ارسالی انجام شده است.وی تصریح کرد: از این تعداد ۲۵۱ هزار و ۳۴۱ نمونه تست جواب داده شده که ۷۳ هزار و ۹۱۲ نمونه تست مثبت بوده است.معاون بهداشتی و دبیر ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد: متأسفانه تاکنون بر اثر بیماری کرونا وی...

ابتلای ۱۲۱۳ مورد جدید به کرونا ویروس و شش فوتی در لرستان

ایسنا/لرستان دبیر ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ابتلای ۱۲۱۳ مورد جدید به کرونا ویروس در استان خبر داد. مریم کوشکی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: از ابتدای شیوع بیماری ویروس کرونا تاکنون ۲۸۰ هزار و ۶۰۳ نمونه تست ارسالی انجام شده است.وی تصریح کرد: از این تعداد ۲۷۶ هزار و ۲۰۶ نمونه تست جواب داده شده که ۸۵هزار و ۱۳۶ نمونه تست مثبت بوده است.معاون بهداشتی و دبیر ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد: متأسفانه تاکنون بر اثر بیماری کرونا ویروس ۱۴۳۳ نفر در استان ...

وب سایت فردا آنلاین یک موتور جستجوی تخصصی خبر است. تمامی اخبار بدون دخالت نیروی انسانی توسط نرم افزار جستجوگر، جمع آوری میشود و فردا آنلاین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

لیست خبرهای جستجو شده برای گزارش جولان کرونا در لرستان - ایسنا ، جستجوهای انجام شده برای گزارش جولان کرونا در لرستان - ایسنا در فردا آنلاین

 

اخبار گوناگون

× ×