روی خط خبر

  • استان ها
  • ایسنا
  • چگونه کرونا می‌تواند فلسفه، ایمان و الهیات را به دوباره عرصه بیاورد؟!
 درخواست حذف مطلب

موضوع: استان ها منبع: ایسنا
امتیاز: 5 5

خبر "چگونه کرونا می‌تواند فلسفه، ایمان و الهیات را به دوباره عرصه بیاورد؟!" در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ از منبع ایسنا با موضوع Provinces-استان ها منتشر گردید.خبر باعنوان "چگونه کرونا می‌تواند فلسفه، ایمان و الهیات را به دوباره عرصه بیاورد؟!" از سایت فردا آنلاین در حوزه ی اخبار ایران و جهان

چگونه کرونا می‌تواند فلسفه، ایمان و الهیات را به دوباره عرصه بیاورد؟!

رئیس مرکز فرهنگی مطبوعاتی دلتا در لبنان به تشریح موضوع کرونا راهی به سوی متافیزیک پرداخت.

ایسنا/قم رئیس مرکز فرهنگی مطبوعاتی دلتا در لبنان به تشریح موضوع کرونا راهی به سوی متافیزیک پرداخت. شصت و نهمین نشست از سلسله نشست های مجازی کرونا و زندگی مومنانه که به همت دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران و جهاد دانشگاهی واحد قم برگزارشد با ارائه بحث توسط دکتر محمود حیدر، دکترای فلسفه، رئیس مرکز فرهنگی مطبوعاتی دلتا در لبنان و سردبیر فصلنامه الاستغراب با موضوع کرونا راهی به سوی متافیزیک همراه بود.دکتر محمود حیدر در ابتدا عنوان کرد: من مقاله خودم را با این سوال آغاز کردم که اگر سوال فلسفه طوری تغییر پیدا کند که بجای پرسش انسان از وجود خود و پیرامون خود با سوالی از سوی طبیعت مواجه شود نتیجه چه خواهد بود؟ به ویژه زمانی که از پاسخگویی به چنین سوالی باز می ماند و این سوالات نمی تواند در ذهن انسان مطرح شود مگر اینکه انسان در لحظه ای همچون مرگ و زندگی قرار بگیرد و دوگانه فنا و بقا مطرح شود. این دوگانه یک سوال متافیزیکی است سوالی که تمام معارف بشری و دانسته های انسان را به چالش می کشاند و انسان از پاسخگویی به آن بازمی ماند.وی ادامه داد: شکی نیست که کرونا برای اولین بار سوالی در اشل جهانی مطرح کرده، رخداد بزرگی که نه تنها یک کشور بلکه تمام کشورها و تمدن های جهان را درگیر و گرفتار خودش کرده واین همان سوالی است که مطرح کردیم. به طور مثال آیا کسی می دانست یک بیماری روزی به وجود بیاید که عرصه های مختلف دانش در اوج قدرت خود از شناخت آن عاجز باشند و انسان معاصر را به تکاپو بیندازد تا جایی که با تمام ویژگی هایش نجات و رهایی را از آسمان غیب و باران متافیزیک طلب کند.محمود حیدر افزود: ویروسی که قابل دیدن نیست و علم طبیعی در تمام رشته ها راهی برای کنترل آن پیدا نکرده است و برجسته ترین دانشمندان جهان هنوز هم نمی توانند ادعا کنند که این ویروس را به طور کامل شناسایی کرده اند این بدین معناست که دانش بشری در اوج ادعای خود بر تسلط و چیرگی بر جهان در برابر این ویروس کمر خم کرده و سر تعظیم فرو آورده است.وی تصریح کرد: این سوالات ظهور این پاندمی و بیماری همه گیر جهانی را به متافیزیک حواله می دهد و به طور همزمان باعث یک بازخوانی اساسی در تمام ارزش ها و هنجارهایی می شود که تمدن انسانی به ویژه تمدن مدرن غرب آن را تولید کرده و واقع گرایی و صداقت ارزش های این تمدن را به چالش می کشاند، این سوالی است که به کل تمدن بشری خصوصا تمدن غرب وارد است.رئیس مرکز فرهنگی مطبوعاتی دلتای لبنان توضیح داد: دو سطح در نزدیک کردن این پاندمی به متافیزیک قابل طرح است؛ سطح عمومی که مربوط به تمامی تمدن های بشری همچنین تمدن اسلامی معاصراست و سطح دوم مربوط به تمدن علم و تمدن غرب است که چالش هایی معرفتی متعددی را نسبت به بنیان های معرفتی آن وارد می کند، تمدنی که ادعا می کرد علم به همه سوالات پاسخ می دهد و همه چیز را تفسیر می کند حال در مقابل سوالی قرار گرفته که از پاسخگویی به آن باز مانده است.وی اظهار کرد: می توان گفت نزاع و مناقشات فکری بین اندیشمندان، متفکران، پژوهشگران و صاحب نظران جهان امروز دیگر محدود به تفسیر و استقرای نظام طبیعت، تحلیل آن و توضیح رخدادها و حوادث طبیعی غیر قابل پیشبینی مانند زلزله و سیل نیست، این محدوده و مرزها درنوردیده شده و به سوی سوال های مهمتری گام برمی داریم.محمود حیدر درخصوص سوال هایی که درمورد بقا یا فنای بشر مطرح می شود چنین گفت: این سوال از سوی تمدن های بزرگ در طول تاریخ در زمانه جنگ ها و بحران های حیاتی و سرنوشت ساز هموار ه مطرح بوده، همچنان در ذهن بشر باقی مانده و واقعیتی زنده است که امروزه زندگی ما درگیر آن شده، این سوال همواره مسیر خود را برای چیره شدن بر اندیشه و تفکرات انسان طی می کند.وی ادامه داد: اگر به دنبال تحلیل اساسی آثار این پاندمی و بیماری جهانی بر عقلی باشیم که تمدن معاصر را اداره می کند و ادعای مدیریت جهان را دارد باید این عقل محض که به اصطلاح من عقل پست نامیده می شود را مجددا بازشناسی کنیم. اساس این نوع تعریف از عقل این است که هرآنچه که خارجیت داشته و محسوس باشد حقیقت دارد و هرچه که قابل تجربه و آزمایش نیست موهوم و غیرقابل توجه است.سردبیر فصلنامه الاستغراب افزود: این بدان معناست هرچه که متافیزیک باشد و در دام حواس پنجگانه انسان قرار نگیرد ارزش تفکر نخواهد داشت، این همان عقلی است که انسانیت از تمدن انسان و به ویژه از ارسطو به ارث برده، همان عقلی که به دنبال ترتیب و نظام دهی هندسی چگونگی اداره محسوسات توسط عقل است. این عقل محسوس گرا تمدن نوین و به ویژه تمدن غرب را بنا کرده است یعنی تمدن جدایی کامل بین طبیعت و مابعدالطبیعه.وی بیان کرد: تمامی نظریه پردازی ها، اندیشه و فکری که پیش از پاندمی وجود داشت و همچنین دیگاه های عقل محض را می توان قطع داشت که پس از رخداد این پاندمی ادامه نخواهد یافت چون این پاندمی تمامی مبانی معرفتی عقل محض را مورد چالش و پرسش قرار داده، این بازخوانی باعث ایجاد مناقشه عمیقی در عقل محض یا همان عقل پست مدرن خواهد بود.محمود حیدر درمورد عقل مدرنیته افراطی چنین گفت: این عقل ممکن است باعث شود که دانشمندان به عنوان یک تجربه جدید به دین روی بیاورند، درواقع یکی از شاخه های تجربه گرایی که داشتند را به وسیله روی آوردن به دین تجلی بدهند.وی ادامه داد: روشن است که در چنین لحظاتی فلاسفه و الهیون غربی نسبت به عقل پست یا همان عقل ارسطویی دچار شکست و احساس ناامیدی شوند چون آنها را در برابر دیوار بلند بسته ای قرار داده، این پاندمی جامعه شناسان واندیشمندان غرب را وا داشته است که به چگونگی به دست آوردن معرفتی بپردازند که بتوانند به سوال بودن یا نبودن، بقا یا فنا پاسخ بدهد.این دکتر فلسفه افزود: شاید نقطه گرانش مناقشات آینده را همین عقل پست یا عقل برهنه بدانیم. علت اینکه این عقل را عقل برهنه یا عقل ناپوشیده می نامم استفاده از آیه کریمه سوره ملک است که می فرماید " ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ یَنْقَلِبْ إِلَیْکَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَ هُوَ حَسِیرٌ" کلمه بصر که در این آیه ذکر شده همان نگاهی است که خواست هستی را بازشناسد و آن را مورد احاطه و تسلط خودش قرار دهد اما می فهمد که این نظام متقن و دقیق و این هستی برخواسته و اداره شده از سوی خداوند متعال است، این آیه اورا وامی دارد که به این هستی دوباره و به خوبی نگاه کند، بنابراین عقل پست همان بصر حسیر است که در آیه ذکر شده.وی عنوان کرد: سوال ایمان در اینجا این خواهد بود که عقل آینده که تمدن بشری را در آینده مدیریت خواهد کرد چطور می تواند عقل مقولات ارش که محدود به محسوسات بود را در برابر سوال معرفتی، شناخت هستی، خالق هستی و واجب الوجود آگاه کند.محمود حیدر ادامه داد: درواقع این از مسائل برجسته و مهم متافیزیک است و این موجود برآمده از هستی آگاه به دنبال آن است و تلاش می کند که این عقل پوشیده به وسیله خود، یعنی عقلی که خودش حجاب خودش شده را آگاه کند که از طریق شیوه های مختلف تعقل این کار را می کند.انتهای پیام

وب سایت فردا آنلاین یک موتور جستجوی تخصصی خبر است. تمامی اخبار بدون دخالت نیروی انسانی توسط نرم افزار جستجوگر، جمع آوری میشود و فردا آنلاین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار روز ایران و جهان در حوزه Provinces-استان ها، نشر خبر " چگونه کرونا می‌تواند فلسفه، ایمان و الهیات را به دوباره عرصه بیاورد؟! از منبع ایسنا. "

اخبار گوناگون

× ×