روی خط خبر

  • استان ها
  • ایسنا
  • عاشورا اتفاقی درون‌دینی اما دارای ارزش‌های انسانی جهان‌شمول است
 درخواست حذف مطلب

موضوع: استان ها منبع: ایسنا
امتیاز: 5 5

خبر "عاشورا اتفاقی درون‌دینی اما دارای ارزش‌های انسانی جهان‌شمول است" در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ از منبع ایسنا با موضوع Provinces-استان ها منتشر گردید.خبر باعنوان "عاشورا اتفاقی درون‌دینی اما دارای ارزش‌های انسانی جهان‌شمول است" از سایت فردا آنلاین در حوزه ی اخبار ایران و جهان

عاشورا اتفاقی درون‌دینی اما دارای ارزش‌های انسانی جهان‌شمول است

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران تصریح کرد: عاشورا اتفاقی درون دینی اما دارای ارزش های انسانی جهان شمول است. عاشورا در یک منطقه رخ داده اما ارزش های انسانی جهانی را پشتیبانی می کند و این ها ویژگی هایی از عاشوراست که ما را با پدیده خاصی مواجه کرده و دارای ارزش زیادی است.

ایسنا/خراسان رضوی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران تصریح کرد: عاشورا اتفاقی درون دینی اما دارای ارزش های انسانی جهان شمول است. عاشورا در یک منطقه رخ داده اما ارزش های انسانی جهانی را پشتیبانی می کند و این ها ویژگی هایی از عاشوراست که ما را با پدیده خاصی مواجه کرده و دارای ارزش زیادی است. حجت الاسلام داوود فیرحی در شب سوم از همایش ملی «امام حسین و دنیای امروز»، تحت عنوان «عاشورا و دنیای امروز» اظهار کرد: اولین ویژگی عاشورا مجمع الفضائل بودن است؛ یعنی فشرده و چکیده فضایل انسانی است. حادثه عاشورا مانند منشوری است که از هر جهت به آن بنگریم ، جاذبه خاص خود را دارد و به هر پرسشگر یک پاسخ و یک راهنمایی می دهد. مجمع الفضائل یعنی شرایطی که انسان های متعددی دور آن گرد می آیند.وی افزود: عاشورا درست مانند شخصیت امیرالمؤمنین(ع) است که مرجع استناد گرایش های گوناگون از صوفی، عارف پهلوان، جنگجو، فقیه، سیاستمدار و... است؛ بنابراین این نوع رویدادها به اصطلاح رخداد ناب و لحظه های نادر تاریخ است که جاودانه هستند. مسائلی که در صحنه کربلا و عاشورا رخ می دهد، درس هایی است که برای انسان امروز مهم تلقی می شود.استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: ویژگی عمده این نوع از رخدادها آن است که در زمان و مکان خود قرار نمی گیرد؛ یعنی بی پایان است؛ گویی هر سال این حادثه دوباره اتفاق می افتد. با توجه به اینکه بزرگداشت این مناسبت هر سال اتفاق می افتد، مانند چشمه ای جاری است که در هر زمان شاهد آن هستیم. از این جهت عاشورا یک رخداد منشوری و چند وجهی است و نمی توان آن را تک ساحتی یا سیاه و سفید دید بلکه متنی غنی و فشرده است که ایثار، صبر، مذاکره، صلح جویی، عزت، غرور، جنگ، بیعت، شهادت طلبی، هشدار، وفاداری و... را در برمی گیرد.وی اظهار کرد: این ویژگی موجب شده برای جامعه ای که احتیاج به عملیات چریکی دارد و برای جامعه ای که از سرزمین خود دفاع می کند، امام حسین(ع) یک الگو باشد. زمانی که به پدیده عاشورا نگاه می کنیم، در عین حال که عاشورا همه موارد مهم و ارزشمند را در بردارد اما برای زمان های متفاوت امام حسین(ع) الگوی متفاوتی برای انسان هر زمانی می شود. همچنین معمای اصالت و ضرورت خوانش عصری و البته غیر ابزاری عاشورا برای هر عصر و مکانی، رویدادی مولد است که نور و شعله آن به شهادت تاریخ، همواره جاری و روشن است.استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران بیان کرد: آنچه که امام حسین(ع) در زمان خود درس می دهد، این است که هدف حکومت، ورای زمان آن و اینکه حاکمان، پادشاه، رئیس جمهور، عالم دینی و... باشد، آن گونه که در سنت پیامبر(ص) آمده، کار نیکو و اداره خوب و اصلاح جامعه است که هر حکومتی باید در این مسیر حرکت کرده و عدالت را برقرار کند و به گفته امام حسین(ع) به سنت پیامبر(ص) بازگردد.آیا می توان نسخه کربلا را در زندگی سیاسی و اجتماعی خود تکرار کرد؟همچنین محمدتقی فخلعی، مدرس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی در بخش دیگری از این همایش در وبیناری تحت عنوان «اثر خوانش های گوناگون واقعه عاشورا در چگونگی الگوگیری» اظهار کرد: مسئله الگوپذیری از عاشورا یکی از دل مشغولی های همه افرادی بود که دل در گرو این واقعه بزرگ داشتند و کوشیدند به اشکال مختلف، واقعه عاشورا و کربلا را منبع الهام، درس ها، عبرت ها و الگوی زندگی خود قرار دهند.وی افزود: شاید الگوپذیری در بعضی از ابعاد چهره ای واضح و شفاف داشته باشد اما در ابعاد دیگر دچار تاملاتی است؛ به عنوان مثال جنبه های عرفانی، معنوی و اخلاقی عاشورا و امام حسین(ع) دست یافتنی ترین، قابل فهم ترین و در نتیجه الگوپذیرترین بخش های این حادثه است اما از سوی دیگر، ابعاد فقهی این ماجرا دچار تاملات و تردیدهایی است که این تاملات و تردیدها به دلیل پدید آمدن قرائت ها و خوانش های گوناگون ایجاد شده است.مدرس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی گفت: مراد از ابعاد فقهی، جنبه هایی است که به یکپارچگی واقعه عاشورا، حادثه کربلا و حرکت امام حسین(ع) مربوط است. هریک از این جنبه ها به تنهایی می تواند درس آموز زندگی سعادتمندانه ای برای انسان باشد اما وقتی نگاهی یکپارچه به این واقعه داریم، سؤالاتی ذهن ما را درگیر می کند که آیا واقعه کربلا و قیام سیدالشهدا(ع) از قابلیت هایی برخوردار است که بتواند سرمشق و الگوی حرکت و اقدام سیاسی انسان یا جامعه واقع شود یا خیر؟ آیا می توان نسخه کربلا را در زندگی سیاسی و اجتماعی خود تکرار کرد؟وی اضافه کرد: این سؤالات بسیار مهم است و شاید عده ای تصور کنند در نگاه اول چنین پرسش هایی پاسخ راحتی دارد اما مباحثی وجود دارد که به وضوح نشان می دهد بر سر راه پاسخ به این سوالات با موانع و مشکلات انبوهی روبه رو هستیم. همه ما می دانیم که پیامبر(ص) اسوه اسلام بود. بنابراین اسناد و نوشته های معصومان برای ما حجت است و افعال و سیره فردی و اجتماعی معصوم هم از چنین ویژگی هایی برخوردار است. اگر ما به اسناد عاشورا بنگریم، متوجه می شویم در کربلا هم در بعضی موارد بر اسوه تاکید شده است.خوانش ها از عاشورا در قرن اخیر متکثر شده استفخلعی تصریح کرد: بعضی از سیره های معصومان بیانگر آن است که واقعه یا رخدادی روی داده که گویی حالت شبه اختصاصی بودن دارد یا متضمن تکلیفی خصوصی است. فقها سعی زیادی می کنند که آن بخش از سیره پیامبر(ص) و امامان(ع) را که دربردارنده تکالیف، احکام و مسئولیت های کلی است، قابل تاسی معرفی کنند. همچنین آن بخشی که از چنین قابلیتی برخوردار نیست را غیرقابل تاسی می دانند.وی بیان کرد: همین مساله در جریان بررسی حادثه کربلا و تفسیر آن کم و بیش به وجود می آید. بنابراین برای اینکه واقعه عاشورا و کربلا بتواند به عنوان اسوه و الگویی فراراه زندگی ما قرار گیرد، بایستی از این چالش خصوصی بودن عبور کند. مساله الگوپذیری از واقعه عاشورا و چگونگی الگو قرار گرفتن در گرو خوانش ها، قرائت ها و تفاسیر گوناگونی است که از این حادثه ارائه شده و ما در طول تاریخ با خوانش های گوناگونی مواجهیم که البته شاید قرن ها، با چندان تنوع و تکثری همراه نبوده اما در قرن حاضر، به ویژه در این چند دهه اخیر، این خوانش ها به نحو عجیبی متکثر شده است.مدرس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی اظهار کرد: اولین خوانش، خوانش سنتی و کلاسیک واقعه عاشوراست که قرن ها دارای سیطره بر فضای اندیشه جامعه شیعی بوده است. در این قرائت صحبت از این است که عاشورا یک مواجه مسلحانه نابرابر بوده است؛ یعنی امام حسین(ع)، اهل بیت و اصحاب ایشان گروه اندکی بودند که در برابر هزاران نفر سپاه دشمن صف آرایی کرده و وارد جنگ شدند و این مساله ماهیت این حادثه را با چالش های فقهی متعددی روبه رو کرده است.وی اظهار کرد: خوانش دوم، شروع قرائت های سیاسی است که در چند دهه اخیر ایجاد شده است. البته سابقه خوانش های سیاسی از واقعه عاشورا تقریبا به عصر مشروطه بازمی گردد اما هر چه جلوتر می آییم و به عصر انقلاب اسلامی نزدیک تر می شویم، این خوانش ها غلیظ تر می شود. یکی از این خوانش ها، خوانشی است که شیخ نعمت الله صالحی نجف آبادی در کتابی تحت عنوان «شهید جاوید» نوشته است و این مدعا را دنبال کرده که قیام امام حسین(ع) یک تلاش معقول برای اصلاح نظام رهبری فاسد زمانه بوده که با سنجش همه زمینه های طبیعی از سوی امام همراه شد و البته یک شورش انقلابی و ستیزه جویانه محسوب نمی شود. نباید از یاد برد که نقدهای زیادی به این کتاب وارد شده است.فخلعی افزود: خوانش سوم، خوانش دکتر شریعتی است که عناصر اصلی این خوانش عبارت اند از اینکه دکتر شریعتی اولا زندگی را در عقیده و جهاد خلاصه کرده است. نکته ای که در تفکر دکتر شریعتی وجود دارد، این است که او تلقی یک قیام آگاهانه و شهادت طلبانه از واقعه عاشورا را دارد. براساس این دیدگاه سید شهیدان آگاهانه در مسیر مرگ و شهادت پای در میدان گذاشته و دکتر شریعتی بسیار می کوشد که نقش و عنصر شهادت را در این قیام بسیار پررنگ جلوه دهد.وی گفت: ماجرای امام حسین(ع) یک مفهوم عاقلانه دارد؛ پس از آنکه درب ها بسته شد و تنها راه گریز تن دادن به ذلت و به زانو درآمدن بود، ایشان ترجیح داد ذلت را اختیار نکند بلکه مقاومت و ایستادگی کرد و عاشقی را برگزید و به استقبال مرگ رفت؛ در حالی که به لحاظ فقهی می توانست و مخیر بود که حتی بیعت کند اما بیعت نکرد و شهادت را انتخاب کرد.مدرس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی تاثیر این خوانش ها در چگونگی الگوگیری از واقعه عاشورا را چنین بیان کرد: حادثه عاشورا یک واقعه منحصر به فرد و غیر قابل تکرار بود که این واقعه را نمی توان با مبانی، قواعد و ملاک های فقهی مسئولیت ساز و تکلیف آور تحلیل نمود؛ بنابراین نباید عاشورا را تابلوی راهنمای خود در مسیر حرکت اجتماعی و سیاسی، قیام، جهاد و مبارزه قرار دهیم. چنین کاری با وجود ابهاماتی که دارد، ناممکن است؛ بنابراین وظیفه ماست که در مواجهه با این واقعه از برکات معنوی توسل به شهید کربلا بهره مند شویم و در پی آن باشیم که تاثیرات روحی و اخلاقی لازم را به دست آوریم و از آن خود کنیم.انتهای پیام

وب سایت فردا آنلاین یک موتور جستجوی تخصصی خبر است. تمامی اخبار بدون دخالت نیروی انسانی توسط نرم افزار جستجوگر، جمع آوری میشود و فردا آنلاین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار روز ایران و جهان در حوزه Provinces-استان ها، نشر خبر " عاشورا اتفاقی درون‌دینی اما دارای ارزش‌های انسانی جهان‌شمول است از منبع ایسنا. "

اخبار گوناگون

× ×